Zgłoś nominację do Konkursu FutureTech Awards
Wybierz kategorię i uzasadnij

Termin możliwości nadsyłania zgłoszeń: 14 kwietnia 2017 r.
Cena jednostkowa za zgłoszenie w 1 kategorii 345 €
Cena jednostkowa za zgłoszenie w 2 lub więcej kategoriach 225 €

Best start up

Best
start up


Jeśli jesteś dynamicznie rozwijającą się start upem, wyróżniającym się innowacyjnym, nowatorskim produktem skierowanym dla sektora finansowego i/lub Big Data i SI pochwal się nim! Opowiedz nam o swoim sukcesie, napisz czym się wyróżniasz, co stanowi o Twojej przewadze rynkowej.Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków

Liczba znaków: 0

Currency exchange solution

Currency
exchange solution


W kategorii tej wyróżnienie zostanie przyznane podmiotowi, cechującemu się innowacyjnością produktu finansowego w postaci internetowego kantora wymiany walut. Laureata cechować powinno innowacyjne podejście do produktu, komfortowa i przyjazna obsługa platformy. Możliwość wykonywania błyskawicznej i bezpiecznej wymiany waluty pozwalając zaoszczędzić czas oraz zachować przejrzystość zawieranych transakcji.

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków

Liczba znaków: 0

RegTech solution

RegTech
solution


W kategorii RegTech solution nagrodzona zostanie innowacyjna technologia lub rozwiązanie informatyczne pozwalające na zaspokojenie potrzeb uczestników rynku w zakresie dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa i wymogów regulatoraUzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków

Liczba znaków: 0

Insurtech implementation

Insurtech
implementation


Nagrodę w tej kategorii otrzymać może zarówno firma ubezpieczeniowa, cechująca się innowacyjnością oraz dopasowywaniem się do indywidualnych potrzeb klientów, jak również podmioty, których rozwiązania zostały w nich wdrożone. Jury szczególnie zwracać będzie uwagę na innowacje zwiększające wydajność podczas procesu przetwarzania płatności kompensacyjnych, usprawniające zarządzanie istniejącą już infrastrukturą czy przyspieszające możliwości dokonania szybkiej i przejrzystej kalkulacji ubezpieczenia.

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków

Liczba znaków: 0

Money transfer solution

Money
transfer solution


Wyróżnienie w tej kategorii otrzyma rozwiązanie jakie przyjmuje przedsiębiorstwo, wyróżniające największą dbałość o pełną przejrzystość oraz bezpieczeństwo wykonywanych transakcji. Kierowane z korzyścią dla użytkownika końcowego. Nagrodę zdobyć może zarówno firmy działające w segmencie B2B jak i B2C.

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków

Liczba znaków: 0

IoT solution

IoT
solution


Wyróżnienie zostanie przyznane rozwiązaniu, wdrożeniu, produktowi, usłudze, które wprowadza przełomowe rozwiązania w technologii IoT. Innowacja powinna charakteryzować się wysoką jakością i  użytecznością a także wpływać na rozwój koncepcji ecosytetmów IoT.

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków

Liczba znaków: 0

Fintech in bank implementation

Fintech in bank
implementation


Kategoria dedykowana jest zarówno bankom wdrażającym innowacyjne technologie mają na celu optymalizację procesów sprzedażowych jak i back-officowych, tworzące bądź korzystające z innowacyjnych technologii w procesach kredytowych, pożyczkowych czy leasingowych, jak również podmioty, których rozwiązana zostały zaimplikowane w bankach.

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków

Liczba znaków: 0

Payment solution

Payment
solution


Wyróżnienie to przyznane zostanie produktowi, bądź usłudze, stanowiącej innowację na rynku płatniczym oraz obopólną korzyść, zarówno dla użytkownika, jak i dostawcy usługi. O wyróżnienie starać się mogą wszystkie podmioty płatnicze np.: e-commerce, m-commerce, płatności zbliżeniowe, mPOS, dostawcy portfeli mobilnych.

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków

Liczba znaków: 0

Cloud solution

Cloud
solution


Wyróżnienie zostanie przyznane rozwiązaniu, wdrożeniu, produktowi, usłudze, które wykorzystuje rozwiązania Cloud Computing do poprawy funkcjonowania procesów biznesowych lub rozwiązaniu, które wpływa na rozwój technologii Cloud Computing


Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków

Liczba znaków: 0

Lending solution

Lending
solution


W kategorii tej nagrodzony zostanie produkt lub usługa, wykorzystująca rewolucyjne innowacje technologiczne usprawniające proces zaciągania pożyczki, który oferuje przejrzyste i jasne zasady dla wszystkich oraz przynosi obustronne korzyści zarówno dla pożyczkodawców jak i pożyczkobiorców.

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków

Liczba znaków: 0

Technology innovation

Technology
innovation


Wyróżnienie zostanie przyznane rozwiązaniu, wdrożeniu, produktowi, usłudze, która poprzez zastosowanie rozwiązań z zakresu analizy danych, Big Data, Machine Learning oraz AI, cechuje się wysoką jakością, użytecznością i innowacyjnością.


Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków

Liczba znaków: 0


Best start upCurrency exchange solutionInsurtech implementationMoney transfer solutionIoT solutionFintech in bank implementationPayment solutionCloud solutionLending solutionTechnology innovationRegTech solution

Zgłoszeniodawca

Imię i nazwisko:
Adres email:
Firma:
Telefon:
Stanowisko:
 

Dane do faktury

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Regon:
Adres email:
Telefon:

Opcje wysyłki faktury:

Dane do wysyłki faktury: (jeżeli są inne niż dane do faktury)

Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Adres email:

Skąd dowiedziałeś/aś się o konkursie:

Kontakt telefoniczny z konsultantemNewsletterMedia społecznościowe (jakie?)Portale internetowe (jakie?)Radio (jakie?)Inne (jakie?)

Regulamin Konkursu FutureTech Awards

Potwierdzam zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu Konkursu
Wyrażam zgodę na używanie przez MMC telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MMC informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 (dalej: MMC). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych, networkingu pomiędzy uczestnikami Wydarzenia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym innym uczestnikom Wydarzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne celem świadczenia na rzecz Pani/Pana usług przez MMC. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawienia.