Silver
Gold
Platinum
Diamond
Wyprzedane
675 €
995 €
1475 €
Udział w uroczystym otwarciu i sesjach tematycznych podczas FutureTech Congress
Udział w BIG DATA: Think Big CEE Congress
+ 245 €
Udział w FinTech Digital Congress
+ 245 €
Udział w InsurTech Digital Congress
+ 245 €
Informator konferencyjny
Darmowy przejazd mytaxi*
Preferencyjne stawki
w hotelach

Dostęp do Business
& Exhibition Floor
Lunch i przerwy kawowe
Materiały po konferencji
Dostęp do aplikacji konferencyjnej
Udział w FutureTech Night
Premium Seat
VOD po wydarzeniu
Pozycjonowanie uczestników
na stronie wydarzenia
Dostep do Business Lounge
Zgłoszenie jednej kategorii w ramach
konkursu FutureTech Awards
Matchmaking dwa zaaranżowane
spotkania biznesowe

Wyprzedane

dostępność:

dostępność:

dostępność:

dostępność:

*oferta dla nowych użytkowników. Szczegóły przed odbyciem sie konferencji.

Wybierz dodatkowe wydarzenie:
BIG DATA: Think Big CEE Congress +245 €FinTech Digital Congress +245 €InsurTech Digital Congress +245 €

Dane do faktury: (dane firmy)

+Dane do wysyłki faktury: (jeżeli są inne niż dane do faktury)

Lista uczestników:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

+więcej uczestników...


Osoba zgłaszająca:
Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem. Osoba ta, jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w sprawie zgłoszenia

Skąd dowiedziałeś się o naszej konferencji:

Sprecyzuj swój wybór:

(*) Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:
Cena:
115 € + 23% VAT do 21 kwietnia 2017 r.
175 € + 23 % VAT po 21 kwietnia 2017 r.
2. Cena konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.
3. W przypadku rejestracji w Pakiecie Silver, koszt udziału w każdej z 3 konferencji (BIG DATA: Think Big CEE Congress, FinTech Digital Congress, InsurTech Digital Congress) jest płatny po 245 €
4. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.
5. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem konferencji.
6. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze.
7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.
8. W przypadku rezygnacji do 21.04.2017 r., obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT.
9. W przypadku rezygnacji po 21.04.2017 r., pobierane jest 100% opłaty za udział.
10. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
12. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem konferencji.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji wydarzenia i prowadzących.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 (dalej: MMC). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych, networkingu pomiędzy uczestnikami Wydarzenia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym innym uczestnikom Wydarzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne celem świadczenia na rzecz Pani/Pana usług przez MMC. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawienia.


Wyrażam zgodę na:

(*) TAK, chcę wziąć udział w wybranym wydarzeniu.

Business Lounge

Miejsce wyłącznie dla posiadaczy pakietu Diamond. Przeznaczone do zamkniętych spotkań biznesowych. Strefa Business Lounge zapewnia komfort przeprowadzanych rozmów biznesowych, gdzie możesz usiąść, napić się szampana lub wina a co najważniejsze, porozmawiać w miłej atmosferze.

Business & Exhibition Floor

To miejsce spotkań networkingowych. Poznaj uczestników wydarzenia, przedstaw się, nawiąż kontakty oraz wymień się wizytówkami! Poznaj naszych wystawców i partnerów FutureTech, a także zapoznaj się z ich rozwiązaniami i produktami. Mając dostęp do Business & Exhibition Floor masz przedstawicieli rynku w swoim zasięgu.

Premium Seat

Nie musisz się spieszyć, aby zająć najlepsze miejsce. Wyznaczony sektor Premium Seat obejmuje przednie rzędy, dzięki czemu możesz cieszyć się oglądaniem wystąpień z najlepszym widokiem na scenę podczas otwarcia konferencji.

Matchmaking

Zdarzyło Ci się przegapić spotkania z ważnymi dla Ciebie partnerami? Matchmaking daje Ci możliwość inicjowania rozmowy z wybranymi przez Ciebie uczestnikami w najbardziej efektywny sposób! Zorganizujemy dla Ciebie dwa spotkania 1:1. Networking nigdy nie był taki prosty!

FutureTech Night

Dołącz do elitarnego grona i poznaj osobiście kreatorów rynku. Zapewnij sobie wstęp na wieczorną gale FutureTech Night, podczas której wyróżnimy międzynarodowe rozwiązania, produkty i usługi wpływające na rozwój sektora. Wykorzystaj ten czas na wzmacnianie swojej marki.

mytaxi

Martwisz się dojazdem? Niepotrzebnie!. Dzięki mytaxi otrzymasz darmowy przejazd do 60 zł na FutureTech. Oferta do wykorzystania wyłącznie dla nowych użytkowników aplikacji mytaxi. Przejazd przekraczający wskazaną kwotę musi zostać uregulowany za pomocą aplikacji mytaxi w przeciwnym razie rabat nie zostanie naliczony.

Floor-Plan