Zapraszamy przedstawicieli mediów do zgłaszania akredytacji dziennikarskiej w
FutureTech Congress za pomocą dostępnego formularza.

Zgłoszenia można przesyłać do 19 maja 2017 r.

Każda akredytacja będzie potwierdzona drogą mailową, najpóźniej do dnia 22 maja 2017 r.

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Redakcja (wymagane)

Dział (wymagane)

Typ akredytacji (wymagane)

Akceptuje Regulamin

 • Akredytacja prasowa przyznawana jest na podstawie:
  • poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
  • posiadania ważnej legitymacji dziennikarskiej.
 • Pierwszeństwo w przyznaniu akredytacji mają osoby, które opublikują materiały promujące Konferencję przed dniem 12 maja 2017 r.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Organizator przesyła potwierdzenie akredytacji drogą mailową.
 • Po odbiór akredytacji należy zgłosić się w dniu Konferencji w punkcie rejestracji przeznaczonym dla mediów przed wejściem na salę konferencyjną.
 • Akredytacja zostanie wydana po okazaniu potwierdzenia przyznania akredytacji oraz ważnej legitymacji prasowej.
 • Organizator zapewnia dziennikarzom identyfikatory z informacją „PRESS”. Identyfikator powinien być umieszczony w widocznym miejscu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyn oraz cofnięcia jej ze względu na naruszenie przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 (dalej: MMC). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne celem świadczenia na rzecz Pani/Pana usług przez MMC. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawienia.