Program wydarzeń w ramach futuretech

Bigdata

12-13 marca 2019 r.

Fintech

8-9 maja 2019 r.

InsureTech

8-9 maja 2019 r.